strona główna         do pobrania

Szkolenia elektroniczne programu Płatnik w wersji 9.01.001 A

Szkolenie składa się z lekcji, które stanowią zamknięte tematycznie fragmenty kursu. Każda z lekcji zawiera część prezentacyjną, ćwiczenie i test zadaniowy.

Część prezentacyjna pozwoli Państwu zapoznać się z omawianym tematem i zawiera elementy teorii oraz praktyki.

Zawarte w lekcji ćwiczenie ma na celu utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez wykonanie zadania składającego się z szeregu czynności.

Dzięki testowi zadaniowemu uzyskujecie Państwo możliwość sprawdzenia stopnia opanowania danego materiału. W odróżnieniu od ćwiczenia, czynności wykonywane w ramach testu zadaniowego są punktowane, a po jego zakończeniu prezentowany jest wynik uzyskany przez uczestnika szkolenia.


Szkolenie elektroniczne obejmuje pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych w programie Płatnik oraz jest dostępne w formie udźwiękowionej.

Po wypakowaniu szkolenie elektroniczne uruchamiamy za pomocą pliku START.exe.
Do uruchomienia niezbędne jest oprogramowanie FlashPlayer.


Szkolenie przeznaczone dla płatników składek przekazujących dokumenty do ZUS za pomocą przekazu elektronicznego - wersja z dźwiękiem
eSzkolenie.exe (367 275 762 bajtów)


Program do uruchamiania animacji flash:
  program
  dokumentacja
  e-szkolenie

 strona główna      do pobrania 

© 2014 Asseco Poland S.A.